O nás

Domů / O nás

Centrum nukleární medicíny s.r.o. (v textu bude použita dále jen zkratka CNM) vzniklo roku 2005 jako nestátní zdravotnické zařízení, poskytující v oboru nukleární medicíny vyšetřovací diagnostické metody na nejvyšší odborné úrovni.

Svoji činnost zahájilo 1.ledna 2006 v kompletně zmodernizovaném pracovišti v areálu nemocnice s poliklinikou ve Vysočanech v Praze 9. Z důvodu zvyšujících se počtů vyšetření, bylo v roce 2010 uvedeno do provozu zcela nové pracoviště v Nemocnici Na Bulovce.

Obě naše oddělení jsou vybavena výkonnou moderní diagnostickou technikou. Na obou odděleních jsou k dispozici i ergometrická pracoviště k provádění zátěžových testů.

Centrum nukleární medicíny s.r.o. je držitelem Akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR k uskutečňování postgraduálního vzdělávání v oboru nukleární medicíny. Lékaři jsou členy v českých i zahraničních odborných společnostech (Česká společnost nukleární medicíny, Česká kardiologická společnost, Evropská společnost nukleární medicíny, Americká společnost nukleární medicíny) a pravidelně absolvují zahraniční stáže.